Polisi Bayaran Balik

Polisi Bayaran Balik/Pemulangan


Terma dan Syarat Am ini mengawal hak dan kewajipan berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh Audacity Capital Global.
("Perkhidmatan"), ditawarkan terutamanya melalui laman web audacitycapital.co.uk ("Laman Web"). Sila baca GTC ini dengan teliti. GTC ini mentadbir hak dan kewajipan (“anda”, “anda”, atau “Pelanggan”) anda berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh AudaCity Global Limited (Nombor Syarikat 11652683) yang dirujuk sebagai Alamat AudaCity Capital (Nama Dagangan): Dataran One Canada, Aras 8 – Office 8.05, London E145AA, UK.

Yuran

1.1 The fee for the Funded Trader Program varies according to the option selected and depends on the amount of the initial capital. More detailed information on individual options and fees for those options are provided on the website. The final fee will be determined based on the option you select when completing the form for ordering the Funded Trader Program.

1.2 Pembekal berhak untuk turut menyediakan Perkhidmatan di bawah syarat yang dipersetujui secara individu. Semua syarat yang dipersetujui secara individu hendaklah ditentukan oleh Pembekal mengikut budi bicaranya sendiri. SEMUA PEMBAYARAN ADALAH MUKTAMAD DAN UNTUK TUJUAN PENILAIAN SAHAJA.

1.3 The registration fees are paid for allowing you to access the Funded Trader Program platform, models and services. The trader is not entitled to a refund of the registration fees if the service has been started (i.e. the account has been purchased) and/or the trader breaches the trading guidelines.

1.6 Jumlah yuran untuk pilihan Ability Challenge adalah dalam Great British Pound. Sekiranya pembayaran yuran dalam mana-mana mata wang selain GBP, jumlah yuran untuk pilihan yang dipilih hendaklah ditukar menggunakan kadar pertukaran terkini.

1.5 Peniaga mesti memberikan notis 30 hari jika mereka ingin menamatkan Perjanjian mereka.

1.6 The amounts of fees for the Funded Trader Program options are in Great British Pounds. In the event of payment of the fee in any other currency than the GBP, the amount of the fee for the selected option shall be converted using the most recent exchange rate.

1.7 You can pay the fee for the selected option of the Funded Trader Program by a payment card, via a bank transfer, or using other means of payment that the Provider currently offers on the Website

1.8 Yuran tidak akan dikembalikan setelah peniaga memulakan aktiviti dagangan mereka pada akaun. Ini termasuk bayaran balik penuh dan separa.

Click here to view complete terms and conditions

Pematuhan

2.1 Pedagang bersetuju untuk mematuhi garis panduan dan peraturan yang dinyatakan dalam manual pematuhan AudaCity Capital.

2.2 Jika AudaCity Capital memutuskan untuk menarik balik pedagang daripada program, yuran penyertaan tidak akan dikembalikan.

2.3 Semua aktiviti perdagangan Pedagang perlu disediakan untuk AudaCity Capital. Kegagalan untuk mematuhi dasar ini akan dianggap sebagai salah laku yang teruk.

Bagaimana untuk melaksanakan hak anda

Jika anda ingin menghubungi kami berkenaan dengan mana-mana Hak yang diterangkan di atas, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di 0 20 8050 1985 atau melalui e-mel di [email protected].Kami akan membalas permintaan anda secara percuma dan biasanya dalam masa satu bulan.

ms_MYMalay